32 METER. FØRERKORT C.

Billift
Maks plattform høyde30 m
Arbeidshøyde 32 m
kurvmål 3.88 m x 1.05 m
Løftekapasitet 600 kg
Fremdrift Diesel
Lengde 8.4 m
Høyde 3.53 m
Bredde 2.55 m
Egenvekt 11990 kg

14 METER FØRERKORT KL.B

 • Maks arbeidshøyde 14 m
 • Maks. rekkevidde 8 m
 • Standard løftekapasitet

21 METER. FØRERKORT KL B. m/jibb

 • Maks arbeidshøyde 21 m
 • Maks. rekkevidde 17 m
 • Utvidet løftekapasitet (over 200k

22 METER. FØREKORT KL.B

 • Maks arbeidshøyde 22 m
 • Maks. rekkevidde 11 m
 • Standard løftekapasitet

25 METER FØRERKORT KL B

 • Maks arbeidshøyde 25 m
 • Maks. rekkevidde 17 m
 • Utvidet kapasitet (over 200kg)

29 METER. FØRERKORT KL.B

 • Maks arbeidshøyde 29 m
 • Maks. rekkevidde 16 m
 • Utvidet kapasitet (over 200kg

30 METER. FØRERKORT C1.

 • Maks arbeidshøyde 30 m
 • Maks. rekkevidde 21 m
 • Utvidet kapasitet (over 200kg)

32 METER. FØRERKORT C.

 • Maks arbeidshøyde 32 m
 • Maks. rekkevidde 24 m
 • Utvidet kapasitet (over 200kg)

37 METER FØRERKORT KL C

 • Maks arbeidshøyde 37 m
 • Maks. rekkevidde 32 m
 • Utvidet kapasitet (over 200kg)

48 METER FØRERKORT KL C

 • Maks arbeidshøyde 48 m
 • Maks. rekkevidde 34 m
 • Utvidet kapasitet (over 200kg)

57 METER FØRERKORT KL C

 • Maks arbeidshøyde 57 m
 • Maks. rekkevidde 41 m
 • Utvidet kapasitet (over 200kg)

Billifter

er fleksible og anvendelige spesielt i byer og tettsteder.

Vi skal være våre kunders foretrukne leverandør på leie av lift og leie av maskiner og utstyr.

Ta kontakt med oss og vi finner den beste løsningen for den jobben du skal utføre.

Vi tar forbehold om at det kan forekomme feil eller unøyaktigheter i våre maskin oversikter.

Generell info

Leietaker må alltid avmelde utstyret etter bruk.
Leietiden løper fra da utstyret disponeres av leietaker.
Leietiden løper til vi har mottatt avmelding på tlf: 400 17 348
eller på e-post: post@utleieservice.no eller til utstyret er returnert tilbake der det ble hentet.
Utstyret returneres i samme stand som da det ble utlevert.

Unntak i gjeldende forsikring

 • Skade forvoldt ved grov uaktsomhet
 • Skade som skyldes i strid med utleiers forskrifter / opplæring.
 • Skade som skyldes manglende ettersyn, etterfylling av frostvæske, olje, vann etc.

Ansvarsbegrensning

Det er i leietakers ansvar å sette seg inn i bruken og sørge for å få nødvendig opplæring i bruken av utstyret, og i de tilfeller leietakeren ikke kan lese norsk, er det til en hver tid arbeidsgivers(leietakers) ansvar å sørge for at manualen blir gitt på forståelig språk.