sakselift

FRA 10-33 METER ARBEIDSHØYDE

FRA 8-48 METER ARBEIDSHØYDE

Spesiallifter

FRA 8-36 METER ARBEIDSHØYDE

Billift

FRA 14-70 METER ARBEIDSHØYDE

Liftutleie

Vi har en allsidig og moderne lift park,
så uavhengig av behov, så har vi lift som skal til for at du skal få jobben gjort.

Liftutleier som ivaretar dine behov ved leie av lifter

Vi har et bredt utvalg av lifter som kan benyttes både innendørs og utendørs, terrenggående og på fast underlag.

Ta kontakt med oss og vi finner den beste løsningen for den arbeidsoppgaven du skal utføre.

Vi tar forbehold om at det kan forekomme feil eller unøyaktigheter i våre maskin oversikter.

Generell info

Leietaker må alltid avmelde utstyret etter bruk.
Leietiden løper fra da utstyret disponeres av leietaker.
Leietiden løper til vi har mottatt avmelding på tlf: 400 17 348
eller på e-post: post@utleieservice.no eller til utstyret er returnert tilbake der det ble hentet.
Utstyret returneres i samme stand som da det ble utlevert.

Unntak i gjeldende forsikring

  • Skade forvoldt ved grov uaktsomhet
  • Skade som skyldes i strid med utleiers forskrifter / opplæring.
  • Skade som skyldes manglende ettersyn, etterfylling av frostvæske, olje, vann etc.

Ansvarsbegrensning

Det er i leietakers ansvar å sette seg inn i bruken og sørge for å få nødvendig opplæring i bruken av utstyret, og i de tilfeller leietakeren ikke kan lese norsk, er det til en hver tid arbeidsgivers(leietakers) ansvar å sørge for at manualen blir gitt på forståelig språk.