SAKSELIFT 28 METER.

sakselift
SAKSELIFT VEKT OG MÅL:
Maks arbeidshøyde 28 m
Maks. rekkevidde 3 m
Utvidet løftekapasitet (over 200kg)

Sakselifter  

Batteridrevne, dieseldrevne eller hybrider

Vi skal være våre kunders foretrukne leverandør på leie av lift og leie av sakselift

Ta kontakt med oss og vi finner den beste løsningen for den jobben du skal utføre.

Vi tar forbehold om at det kan forekomme feil eller unøyaktigheter i våre maskin oversikter.

Generell info

Leietaker må alltid avmelde utstyret etter bruk.
Leietiden løper fra da utstyret disponeres av leietaker.
Leietiden løper til vi har mottatt avmelding på tlf: 400 17 348
eller på e-post: post@utleieservice.no eller til utstyret er returnert tilbake der det ble hentet.
Utstyret returneres i samme stand som da det ble utlevert.

Unntak i gjeldende forsikring

 • Skade forvoldt ved grov uaktsomhet
 • Skade som skyldes i strid med utleiers forskrifter / opplæring.
 • Skade som skyldes manglende ettersyn, etterfylling av frostvæske, olje, vann etc.

Ansvarsbegrensning

Det er i leietakers ansvar å sette seg inn i bruken og sørge for å få nødvendig opplæring i bruken av utstyret, og i de tilfeller leietakeren ikke kan lese norsk, er det til en hver tid arbeidsgivers(leietakers) ansvar å sørge for at manualen blir gitt på forståelig språk.

5 METER. BRAVIISOL LUI HD

 • Maks arbeidshøyde 5 m
 • Maks. rekkevidde 1 m
 • Standard løftekapasitet
 • Sakselift

6 METER. JLG 1230ES

 • Maks arbeidshøyde 6 m
 • Utvidet løftekapasitet (over 200kg)
 • Sakselift

8 METER. JLG 1930ES

 • Maks arbeidshøyde 8 m
 • Maks. rekkevidde 1 m
 • Utvidet løftekapasitet (over 200kg)
 • Sakselift

10 METER. JLG 2630ES

 • Maks arbeidshøyde 10 m
 • Maks. rekkevidde 1 m
 • Utvidet løftekapasitet (over 200kg)
 • Sakselift

12 METER. GENIE

 • Maks arbeidshøyde 12 m
 • Maks. rekkevidde 1 m
 • Utvidet løftekapasitet (over 200kg)
 • Sakselift

14 METER. JLG M4069 (Hybrid)

 • Maks arbeidshøyde 14 m
 • Maks. rekkevidde 1 m
 • Utvidet løftekapasitet (over 200kg)
 • Sakselift

16 METER. JLG

 • Maks arbeidshøyde 16 m
 • Maks. rekkevidde 1 m
 • Utvidet løftekapasitet (over 200kg)
 • Sakselift

18 METER. GENIE

 • Maks arbeidshøyde 18 m
 • Maks. rekkevidde 1 m
 • Utvidet løftekapasitet (over 200kg)
 • Sakselift

22 METER. Holland

 • Maks arbeidshøyde 22 m
 • Maks. rekkevidde 2,50 m
 • Utvidet løftekapasitet (over 200kg)
 • Sakselift

28 METER. JLG

 • Maks arbeidshøyde 28 m
 • Maks. rekkevidde 3 m
 • Utvidet løftekapasitet (over 200kg)
 • Sakselift