VI HAR SPESIALLIFTER FRA 8-36 METER ARBEIDSHØYDE

Spesiallifter

Send forespørsel

Våre spesial lifter

kommer frem – og kan brukes – nesten over alt

Vi skal være våre kunders foretrukne leverandør på leie av lift og leie av maskiner og utstyr.

Ta kontakt med oss og vi finner den beste løsningen for den jobben du skal utføre.

Vi tar forbehold om at det kan forekomme feil eller unøyaktigheter i våre maskin oversikter.

Spesiallift 8 meter

 • Maks arbeidshøyde 8 m
 • Maks. rekkevidde 1 m
 • Utvidet løftekapasitet (over 200kg)

Spesiallift 10 meter

 • Maks arbeidshøyde 10 m
 • Maks. rekkevidde 1 m
 • Utvidet løftekapasitet (over 200kg)

Spesiallift 12 meter

 • Maks arbeidshøyde 13 m
 • Maks. rekkevidde 6,1 m
 • Standard løftekapasitet

Spesiallift 14 meter

 • Maks arbeidshøyde 14 m
 • Maks. rekkevidde 7 m
 • Utvidet løftekapasitet (over 200kg)

Spesiallift 16 meter

 • Maks arbeidshøyde 16 m
 • Maks. rekkevidde 7 m
 • Utvidet løftekapasitet (over 200kg)

Spesiallift 18 meter

 • Maks arbeidshøyde 18 m
 • Maks. rekkevidde 9 m
 • Standard løftekapasitet

Spesiallift 22 meter

 • Maks arbeidshøyde 22 m
 • Maks. rekkevidde 11 m
 • Standard løftekapasitet

Spesiallift 27 meter

 • Maks arbeidshøyde 27 m
 • Maks. rekkevidde 15 m
 • Utvidet løftekapasitet (over 200kg)

Spesiallift 30 meter

 • Maks arbeidshøyde 30 m
 • Maks. rekkevidde 14 m
 • Utvidet løftekapasitet (over 200kg)

Spesiallift 36 meter

 • Maks arbeidshøyde 36 m
 • Maks. rekkevidde 16 m
 • Standard løftekapasitet

Generell info

Leietaker må alltid avmelde utstyret etter bruk.
Leietiden løper fra da utstyret disponeres av leietaker.
Leietiden løper til vi har mottatt avmelding på tlf: 400 17 348
eller på e-post: post@utleieservice.no eller til utstyret er returnert tilbake der det ble hentet.
Utstyret returneres i samme stand som da det ble utlevert.

Unntak i gjeldende forsikring

 • Skade forvoldt ved grov uaktsomhet
 • Skade som skyldes i strid med utleiers forskrifter / opplæring.
 • Skade som skyldes manglende ettersyn, etterfylling av frostvæske, olje, vann etc.

Ansvarsbegrensning

Det er i leietakers ansvar å sette seg inn i bruken og sørge for å få nødvendig opplæring i bruken av utstyret, og i de tilfeller leietakeren ikke kan lese norsk, er det til en hver tid arbeidsgivers(leietakers) ansvar å sørge for at manualen blir gitt på forståelig språk.